Hoppa till sidans innehåll

EM/VM-bulletin nr. 0


Tillsammans med ansökan till FAI om att få arrangera ett friflyg-EM/VM ska bifogas en Bulletin nr. 0. Bulletinen ska utformas enligt den guide som finns i svensk översättning här nedan.

------------------------------------

 

 

 

ANNEX A.1b  (Sporting Code 2009)

 

VÄGLEDNING FÖR FÖRSLAG TILL ARRANGÖRENS
EM/VM-BULLETIN 0 FÖR GODKÄNNANDE AV CIAM BUREAU

 

Arrangörens Bulletin 0 måste sändas ut senast 15 november året före mästerskapet, till FAI Bureau och CIAM sekreterare, för övervägande vid Bureau-mötet i november-december.

 

Den arrangerande NAC ska närvara vid Bureau-mötet på den aktuella dagen, i enlighet med publicerad Bureau Agenda, för att ge ytterligare information och att svara på alla frågor som kan komma upp efter utsändandet av Bulletin 0.

 

Bulletin 0 måste som ett minimum omfatta följande information, i den ordning som ges i följande lista:

 

Förstasida

 

År och mästerskapstitel, ”från-” och ”till-” datum (ankomst & avfärd), logo från FAI, NAC och sponsorer samt Bulletinnummer (0).

 

Klasser

 

Ange att klasserna F1A - GLIDERS, F1B – MODELS WITH EXTENSIBLE MOTORS och F1C  - MODEL AIRCRAFT WITH PISTON MOTORS ska flygas.

 

FAI Jury

 

Ange den föreslagne/a FAI Juryordföranden och medlemmar, inklusive lämpliga Jurymedlemmar i reserv för godkännande av FAI Bureau. Hänvisa till regler för sammansättning av FAI Jury. (ABR B.4.1 – B.4.4).

 

Tävlingsledare

                     

                      Ange Tävlingsledare som information.

 

Startavgifter

                     

Ange de obligatoriska anmälningsavgifterna som betalas av de tävlande, lagledare, medhjälpare och supporters och en valfri avgift som täcker förläggning, bankett och mat. Alla avgifter ska anges i Euro. Ge en översikt av andra valfria avgifter som det är nödvändigt att betala såsom officiell transport eller en officiell utflykt.

 

                      Förläggning och måltider

 

Ange typen av logi och om rummen är enkelrum, dubbelrum eller flerbäddsrum med kostnad per person för varje variant. Erbjud om möjligt ett alternativ för camping.

 

Ange om det kommer att bli officiella måltider, och i så fall, ange kostnaden. Om det inte blir några officiella måltider, inkludera en guide för priser på måltider på lokala restauranger.

 

                      Datum

 

Visa hela tävlingens tidplan i kronologisk ordning dag för dag och datum med början på ankomstdagen och ta med registreringen, modellkontroll, officiell träning, fri träning, reservdatum, öppnings- och avslutningsceremonier, prisutdelning och bankett samt avresedatum. 

 

                      Reservdag

 

En dag nära slutet av tävlingarna måste avsättas som fri dag för att medge slutförande av flygandet om tidtabellen blir försenad av väder eller andra faktorer. Det är av yttersta vikt att slutföra tidplanen för flygning.

 

Om andra aktiviteter är inplanerade på reservdagen så kommer de i andra hand i förhållande till fullföljandet av mästerskapen. 

 

                      Utflykt

 

Det är inte nödvändigt att erbjuda en utflykt. Om nu en utflykt erbjuds så måste det göras klart att detta är tillval och att avgiften måste separeras från huvudanmälningsavgiften.

 

Lag

 

Ange hur många tävlande som enligt reglerna är tillåtna från varje land i varje klass plus Lagledaren, en Assisterande Lagledare (referera till ABR B.3.6) och ytterligare personal såsom tidtagare eller medhjälpare.

 

                      Priser

                     

Uppge att FAI-medaljer och FAI-diplom till 1-2-3 individuellt och lag (inklusive Lagledare) kommer att utdelas i VM och CIAM-medaljer och FAI-diplom  i EM.

 

Uppge om ytterligare arrangörspriser kommer att utdelas.

 

                     

 

                      Läge

 

Beskriv området och bifoga ett diagram eller karta som visar huvudvägar till flygplatsen och förläggningen och från förläggningen till flygplatsen.

 

 

                      Transporter

 

Ange om någon transport kommer att ordnas av arrangören och vad den kommer att kosta per person.

 

                      Detaljer om kontakt med arrangören

 

Ange namn, adress, telefon och fax och e-mailadress för den person till vilken all korrespondens angående mästerskapet ska ställas.

 

Ange alla andra viktiga tävlingsfunktionärer.

 

                      Budget

 

Presentera en budget för totalkostnaden av evenemanget för att göra det möjligt för CIAM Bureau att bekräfta att startavgifter, logi och måltider har lagts på en rimlig nivå i enlighet med ABR b.7.2 och B.7.4.

 

                      Åskådare och media

 

Beskriv åtgärderna som inriktats på att locka och ta hand om åskådare och media.

 

Noteringar:

 

1. Budgeten ska presenteras på ett separat blad som information endast för Bureau-medlemmar.

 

2. Ytterligare information som kommer att finnas med i Bulletin 1 kan tas med i Bulletin 0 på lämpligt ställe.

 

3. Bulletin 0 ska inte offentliggöras utanför CIAM Bureau förrän den har godkänt innehållet.

 

4. Efter godkännande av CIAM Bureau får Bulletin 0 sändas till NACs och FAI Office såsom formell Bulletin 1.     

 

Uppdaterad: 08 JUL 2010 13:28 Skribent: Bror Eimar

Postadress:
Norbergs FK - Flygsport
C/O L.G Söderlind, Stigaregatan 10
73834 Norberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info