Hoppa till sidans innehåll

F1-tävlingar i Sverige


Det är inte längre så många F1ABC-tävlingar i Sverige. Antalet tävlande har minskat något under åren. Alla friflygare ställer inte längre upp på tävling. Detta kan bero på olika omständigheter. En kan vara att tävlingar i sin nuvarande form inte upplevs som väl arrangerade eller rättvisa.

 

En tävlande utan klubbkompisar kanske inte anser sig få den hjälp som behövs och känner sig i underläge i förhållande till andra som är omgivna av hjälpsamma klubbkompisar med mera resurser, kanske i form av icke tävlande.

 

Den som skulle vilja tävla i mer än en klass finner ganska snart att det är mycket svårt och att det även ställer krav på medtävlarna i startgruppen.

 

Friflyg är toppen

En annan anledning kan vara att resa, boende och uteätande i samband med tävling är dyrt och att kostnaden, om den inte kan delas med någon, känns för stor i förhållande till nöjet. Det är nog inte startavgiften på ett par hundralappar som avskräcker utan den totala kostnaden. Här kan de aktiva hjälpa till genom att kontakta inaktiva friflygkompisar före tävling och föreslå samåkning till nästa tävling. Bjud på resan om kompisen inte vill tävla så kanske du får med en medhjälpare/tidtagare. Vi måste ju tro på att friflyg är toppen och att den aktuella tävlingen är välarrangerad så att hennes/hans modeller är i ordning nästa gång.

 

Tåliga friflygare

De flesta friflygare är tåliga och har förståelse för att det kan bli svårigheter i samband med tävlingar. Den arrangör som visar att det finns tanke bakom besluten kommer att få förståelse för det mesta. Bra väder är som sagt inte någon beställningsvara. En bra arrangör hjälper turen genom att planera för en bra tävling och har beredskap för att reda ut eventuella problem om de kommer. De flesta problem har förekommit tidigare. Försök identifiera och tillämpa de lyckade lösningarna och undvik de som ledde fel.

 

Åtgärdsprogram

Vi ska gemensamt ta fram underlag så att grenstyrelsen kan utforma normer, metoder och bedömningsgrunder för tävlingar på de disponibla fälten och vidarebefordrar och implementerar dessa hos arrangörerna. Avsikten är att en tävling inte ska bli vad den blir utan att arrangören ser till att tävlingen blir så som man avsett.

 

Gällande regler

De F1ABC-tävlingar som den här skrivelsen behandlar är UT1-4 och SM. För dessa nationella tävlingar gäller SMFF-regler för uttagning av landslag. Dessa hänvisar i punkt 6 till FAI Sporting Code.  För nationella och internationella tävlingar gäller FAI Sporting Code General Section 3.1.1 och 3.1.2, SC Section 4 Vol F1och SC 4 Vol ABR 08.
 
I B.8.7. står det viktiga: ”Establish a suitable contest area allowing the full performance of the model aircraft and a safe recovery.” (Samtliga punkter i paragraf B.7. är tvingande.) Paragraf B.17. behandlar säkerhet och i paragraf B.17.7. krävs av arrangören att startplatsen väljs noga för att garantera tillräcklig säkerhet för personer, modeller och utrustning. De omständigheter som ska beaktas är vindstyrka och riktning i förhållande till riskområden samt det beräknade landningsområdet efter en normal flygning med hänsyn till vinden.

Med ”modellens fulla prestanda” får anses gälla för årstidens normala väder. Arrangören bör dock undvika perioder med stark termik om risken är stor att modeller förloras. 

  

Arrangörens ansvar

Arrangören har, enligt ovan, ett ansvar för flygplatsen och den tävlande. De flesta fält som vi använder kan klara kraven i svag till måttlig vind. Vid högre vindstyrkor än vad fältet medger måste flygtiden reduceras vilket kan leda till problem. En hög termikstart, d.v.s. en lyckad start leder då ofta, trots kortare maxtid, till flygning utanför fältet. En enkel felbedömning av arrangören kan belasta den tävlande på ett sätt som inte är lätt att acceptera annat än undantagsvis. Den tävlande är anvisad en startplats och en max. flygtid och kan inte välja var modellen ska landa. Att vänta och se är ett sätt att för arrangören att samla mer information men det är risk att det sker på de tävlandes bekostnad. Vid osäkerhet ska man sätta säkerheten främst. En bra arrangör gör kontroll av vindriktning och vindstyrka med ex.vis heliumfyllda ballonger (399:- på Teknikmagasinet) och anpassar sedan startplats och maxtid.

 

Internationell vindgräns

Det finns en internationell vindgräns på 9 m/s för friflyg. På termikhöjd är då vindhastigheten åtminstone det dubbla. Det är inte god omsorg om de tävlande och deras modeller att rutinmässigt tillämpa en sådan gräns på våra hemmafält.

Arrangören bör ha förståelse för att den tävlande inte alltid kan välja starttillfälle själv. Den som blir sist i perioden och inte vill ha en nolla i protokollet kanske blir hänvisad till att flyga när det finns tid men inte något bra tillfälle.

 

Erforderlig fältlängd för en flygning med 3 min maxtid i normalt termikväder är strax över 3 km. Exempel på tillgänglig fältlängd och max. vindstyrka vid marken för 3 min maxtid finns i fältinstruktionerna. Om fältlängden inte räcker till måste arrangören minska maxtiden. Alternativet är att avvakta till dess vindstyrkan har minskat.

 

En bra tävlingsledare

Tävlingsledaren håller sig kontinuerligt informerad om faktorer som är av vikt för säkerheten. De tävlande som hämtar modeller har information om landningsområdet och marginaler till fältgräns mm. En tävlingsledare som själv flyger har en fördel här. Det gäller att planera minst en period framåt. Vid osäkerhet ska en period inte startas utan att ev. ändring av startplats eller maxtid har beslutats.

Tävlingsledaren är medveten om riskerna och är förberedd på att lösa problem före, under och efter tävlingen. Långt spö, kastlina, stege, trädklättringsutrustning, riktantenn och frivilliga i arrangörsklubben är bara några exempel på sådant som kan rädda en modell och en hel tävling för svenskt friflyg.

 

Oförutsedda händelser

Vad ska arrangören göra om det plötsligt blir dålig sikt under en period. Kanske modeller på låg höjd (misslyckad start) går att se men modeller högre upp försvinner i dis. Det är bra om arrangören har tänkt igenom detta och liknande problem och informerar vid genomgången. Det finns säkert regler för det mesta men det sportsliga ska helst inte bli lidande av oförutsedda händelser.

 

 Tävlingsplanering

Att avlysa en tävling p.g.a. förväntat dåligt väder är idag relativt enkelt att genomföra och god ekonomi. Det finns goda väderprognoser att tillgå. Antalet tävlande är inte större än ett 20-tal. Det går snabbt att nå alla genom via telefon, SMS och e-mail. Tänk på att kvaddade eller förlorade modeller är en mycket stor kostnad och tidsförlust för de tävlande. En bra arrangör undviker att utsätta de tävlande för onödiga risker och har ett reservdatum.

 

Fina tävlingar

Med hänsyn till kraven på flygplatser ska vi vara tacksamma för de tävlingsarrangörer som vi har. Vi minns fina tävlingar som vi varit med om. Alla tävlingar kanske inte har varit perfekt arrangerade men BRA KAN BLI BÄTTRE! Beröm det som varit bra och lämna förslag på sådant som kan förbättras.

Bra väder är inte någon beställningsvara. Därför ska arrangören hjälpa turen genom att planera för en bra tävling, reservdag och reservhelg.

 

Kvaliteten på F1-tävlingar ska vara hög och några enkla normer kan hjälpa fram det:

  • En bra tävling ska förstås ha en bra tävlingsledare.
  • Förbered en bra genomgång och läs upp och svara på de vanligaste frågorna (f.a.q.)
  • Det är bättre att börja tävlingen tidigare än att jäkta igenom tävlingen. Man brukar ändå vänta i timtal på fly-off .
  • När startplatser och startgrupper är bestämda ska efter tävlingsgenomgång tillräcklig tid avsättas för förberedelse inför första perioden. En halvtimme behövs för att sätta upp tält, markstativ och modeller och att provflyga.
  • På flygplatser med tveksamma markförhållanden måste arrangören förvissa sig om att flygsäkerheten för markstativ är god. De tävlande är ju av arrangören anvisade till startplatsen och ett ansvar ligger på tävlingsledaren.
  • Tävlande ska ha med sig tidtagarur och kikare. Arrangören bör ha med några tidtagarur och kikare som backup. Det kan komma någon som vill ställa upp som tidtagare.
  • En optimal startgrupp bildas av tre tävlande. Två tar tid på den tredje. Om någon lämnar gruppen utan att ta tid ska hon/han ordna med ersättare.

Sammanfattning

För att kunna behålla de som tävlar idag och få tillbaka dem som gör uppehåll och dessutom få nya att komma med kan tävlingsarrangörerna genom samordning visa sin omsorg om de tävlande.

Uppdaterad: 26 JUN 2010 15:13 Skribent: Bror Eimar

Postadress:
Norbergs FK - Flygsport
C/O L.G Söderlind, Stigaregatan 10
73834 Norberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info