Hoppa till sidans innehåll

Beredskap för incidenter


Arrangören lägger ned mycket tid och omsorg på att rekrytera goda funktionärer.

 

Att få tag på goda tidtagare är svårt. Tidtagarna förväntas ha gedigen erfarenhet av friflyg och ha genomgått den utbildning som föreskrivs av FAI enligt Sporting Code Volume F1. Annex 2, Appendix B (OUTDOOR FREE FLIGHT TIMEKEEPER BRIEFING INSTRUCTIONS).

 

Samtliga lagledare och tävlande på mästerskapet ska inneha gällande FAI tävlingslicens. Det kan ibland finnas luckor i regelkunskapen. Om detta under ett mästerskap drabbar en tävlande på ett orättvist sätt är lagledare och lagmedlemmar skyldiga att göra vad som är möjligt för att rätta till det.

 

Det elementära är att tidtagarna är närvarande, att de har våra tidprotokoll, att de har nollställt klockorna och att de har ställt in sina kikare.

 

På ett mästerskap är det ett stort antal deltagare och modeller. Den som inte har erfarenhet av detta kan lätt bli osäker och göra ett misstag vid tidtagningen.

 

Ett exempel är att det finns flera modeller som har liknande färgschema. När sådana modeller flyger tillsammans är det inte alltid lätt att identifiera dem. Vid sådana tillfällen kan det vara nödvändigt att lagledaren förvissar sig om att tidtagarna tar tid på rätt modell. Vid osäkerhet gäller det att markera hur modellen flyger och när det är dags för DT och landning.

 

Under F1A-starter där modellen är långt bort kan man förutse att tidtagarna kan få problem att observera kopplingen, särskilt om snurrandet tar lång tid. Här bör lagledaren och medhjälpare vara observant på den tävlande och vid tecken på sprintlöpning före koppling skrika ”ATTENTION”! strax före och ”START”! när modellen kopplar.

 

Om tidtagarna inte observerar modellkollisioner av olika slag är det viktigt att snabbt få kontakt med motparten så att vi och hon/han har ett vittne till incidenten. Kollisioner kan ske över hela fältet så även hämtgänget kan behöva agera på uppdrag av lagledaren.

 

Om tidtagarna inte ser modellen till max trots att den varit klart synlig kan vittnesmål från andra nationer i hämtområdet vara värdefulla.

 

Om det ändå skulle inträffa en incident som på ett felaktigt sätt påverkar den tävlandes resultat är det nödvändigt för lagledaren att agera snabbt, annars försvinner möjligheten att få rättelse av ett felaktigt beslut. Det är då viktigt att vara väl förberedd och veta hur situationen ska kunna lösas.

 

En muntlig request kan lämnas omgående till Tävlingsledaren eller Juryn.

Om en färdig blankett finns för den aktuella incidenten skulle den kunna kompletteras på några minuter med namn, tid, period, startplats och eventuella vittnesuppgifter och skulle sedan kunna lämnas som skriftlig protest till Tävlingsledaren eller Juryn.

 

Att snabbt lyckas klara en uppkommen situation kräver således förberedelser och handlingsförmåga. Övningar i samband med träningsläger kan leda till ytterligare möjligheter att förutse, förebygga och klara av incidenter som skulle kunna uppkomma.  Det finns mycket erfarenhet bland våra landslagsflygare som kan tas fram och analyseras och användas för att öka säkerheten i lagledarens och lagmedlemmarnas agerande under kommande mästerskap.

 

 

Se nedan ett antal incidenter för de olika klasserna. Det är exempel på de vanligast uppkommande incidenterna som vi kanske kan undvika om vi är metodiska och skärpta under tävlingen:

q       Tidtagarna känner inte igen modellen i F1A, B och C.

q       Tidtagarna ser inte kopplingen i F1A.

q       Tidtagarna ser inte kollision med modellen på linan i F1A.

q       Tidtagarna ser inte kollision i friflykt i F1A, B och C.

q       Tidtagarna knäpper av för tidigt vid flygning bakom hinder i F1A, B och C.

q       Tidtagarna har för stor tidsskillnad på sina tidtagarur för flygtid i F1A, B och C.

q       Tidtagarna har för stor tidsskillnad på sina tidtagarur för motortid i F1C.

Uppdaterad: 17 AUG 2010 22:11 Skribent: Bror Eimar

Postadress:
Norbergs FK - Flygsport
C/O L.G Söderlind, Stigaregatan 10
73834 Norberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info