Hoppa till sidans innehåll

Instruktion för lagledare


Instruktion för lagledare i friflygmästerskap

  

1.       Lagledare utses och adjungeras som Team Manager/NAC Official genom styrelsebeslut i SMFF.

2.       Lagledaren rapporterar direkt till SMFF: s styrelse.

3.       Lagledaren informerar om antidopingregler och kontrollerar att ev. dispenser finns utfärdade.

4.       Lagledaren tar fram och informerar om gällande tävlingsbudget.

5.       Lagledaren tar del av PM, Bulletiner och annan information från arrangören och FAI och kontrollerar att samtliga i laget har tillgång till informationen.

6.       Lagledaren går igenom SMFF: s försäkring: giltighet, omfattning, krav på dokumentation, mm.

7.       Lagledaren påminner laget om FAI-licens, pass, visum, hemförsäkring, extra reseförsäkring, valuta, mm.

8.       Lagledaren håller fortlöpande kontakt med styrelsen, lagmedlemmarna och arrangören.

9.       Lagledaren söker sponsorer på lämpligt sätt.

10.    Lagledaren medverkar till att laget har landslagskläder för ceremonier och t.ex. sponsorbilder.

11.    Lagledaren ser till att anmälan av laget, medhjälpare och supporters sker i tid till arrangören.

12.    Lagledaren bevakar ev. rabatter för tidiga betalningar.

13.    Lagledaren initierar och bevakar SMFF: s betalningar för laget och bekräftelse från arrangören.

14.    Lagledaren ska medföra och vara tillräckligt insatt i tillämpliga gällande FAI-regler för mästerskapet.

15.    Lagledaren ordnar om möjligt en samling av laget eller ett träningsläger före mästerskapet.

16.    Det kan vara viktigt att lagdeltagarnas startordning är klar tidigt och före avresan till mästerskapet. Startordningen bestäms av lagledaren i samråd med de tävlande. Ambitionen ska vara att försöka optimera resultaten med beaktande av de tävlandes förutsättningar.

17.    Lagledaren håller sig informerad om lagdeltagarnas reseplanering.

18.    Lagledaren signerar som NAC Official vid behov de tävlandes Model Aircraft Specification Certificate.
 

19.    Lagledaren är enligt Sporting Code den ende som får ha direkt kontakt med juryn eller arrangören gällande tvist, klagomål eller protest under tävlingen.

20.    Lagledaren ser till att lagdeltagarnas och lagets prestationer kommer i första hand.

21.    Lagledaren fördelar gemensamma arbetsuppgifter inom laget.

22.    Lagledaren medverkar vid lagets incheckning, modellkontroll, lagledarkonferens, invigning, avslutning och ev. andra ceremonier där Sverige är representerat.

23.    Lagledaren stämmer vid incheckning av lagets betalningar till arrangören.

24.    Lagledaren övervakar lagets träning.

25.    Lagledaren har genomgång före och efter tävlingsdagarna.

26.    Lagledaren leder eller delegerar ledning av modellhämtning under tävlingsdagarna.

27.    Lagledaren leder flygningen under tävlingsdagarna.

28.    Lagledaren strävar efter god kontakt med tidtagare och andra funktionärer och kontrollerar deras arbete.

29.    Lagledaren är beredd att framföra en request eller protest till CD vid felaktiga beslut av tidtagare.

30.    Lagledaren återtar vid tävlingens slut inlämnade tävlingslicenser och Model Certificate.

31.    Lagledaren följer utvecklingen under mästerskapet och noterar användbara nyheter inom tävlingsadministration, teknik, taktik, och coaching.

32.    Lagledaren förbereder och lämnar rapport till styrelsen samt referat och bilder för publicering.

33.    Lagledaren ser till att laget lämnar tävlingsplats och förläggning i god ordning.

34.    Lagledaren medverkar till att denna instruktion uppdateras, förbättras och ändras, t.ex. vid förändringar av förbundens regler, organisation eller stadgar.

35.    Lagledarens funktion som coach är bra om hon/han:

· ställer enkla frågor som öppnar för nya tankar och insikter.

· uppfattar undertoner i det som lagmedlemmen/laget förmedlar.

· för ett samtal som präglas av spontanitet, öppenhet och flexibilitet.

· går rakt på roten till eventuella problem.

· begär målinriktad handling.

· för ett samtal med lagmedlemmen/laget som präglas av partnerskap och samspel.

· ser till att samtalet handlar om var lagmedlemmen/laget är nu och vad som leder till målet.

· ser till att samtalet är värdefullt för lagmedlemmen/laget.

          36.  Laget ska uppträda med god stil i samband med  tävlingar och mästerskap, särskilt när man är klädd i landslagskläder.

 

 

Uppdaterad: 12 AUG 2011 22:24 Skribent: Bror Eimar

Postadress:
Norbergs FK - Flygsport
C/O L.G Söderlind, Stigaregatan 10
73834 Norberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info