Hoppa till sidans innehåll

Uppförandekod


·         Tävlande och lagledare i landslag får tävla utomlands med sanktion från SMFF, FSF och FAI enligt tävlingsbestämmelser inskrivna i förbundens stadgar och regler.

·         Tävlande och lagledare ska uppträda med god stil i samband med tävlingar och mästerskap, särskilt när man är klädd i landslagskläder.

·         Vi ska vara medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på medlemmar i ett landslag än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att vi under resor, vid officiella uppdrag etc. är medvetna om att vi representerar hela sporten och uppträder därefter.

 

·         Diskriminering i idrottsligt avseende får inte förekomma mot någon på grund av etniskt ursprung, kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller politisk anslutning.

·         Svensk flygsport fullföljer i princip sina internationella åtaganden avseende Världsmästerskap, Europamästerskap, World Cup och liknande tävlingar av internationell karaktär oavsett internationella konflikter eller diplomatiska konflikter på olika håll i världen.

 

·         Svensk flygsport ska sträva efter att öka flygsportens funktion som internationellt kontaktmedel med respekt för människors lika värde, oavsett etniskt ursprung, religion, funktionshinder, kön eller sexuell läggning.

 

·         Tävlande och lagledare inom svensk flygsport ska sträva efter att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.

 

·         Flygsporten är lika viktig för kvinnor som för män. Alla är lika viktiga för flygsporten. Därför ska det inom flygsporten finnas jämställdhet mellan könen. Med det menas att det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva flygsport vilket kräver att kvinnor och män värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Vi delar på ansvaret för utvecklingen genom att på alla nivåer inom flygsporten ta tillvara såväl kvinnors som mäns olika erfarenheter och värderingar. Vi fördelar och utformar också uppdragen så att både kvinnor och män kan medverka.

·         En känsla för ärlighet och rent spel ligger i sportens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gällande regler. Därför arbetar vi för en konsekvent regelefterlevnad och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av tävlingsfältet. Därför tar svensk flygsport också avstånd från och arbetar aktivt mot användandet av förbjudna preparat - doping - för att uppnå bättre resultat.

·        Flygsporten tar sitt ansvar för en ren och frisk miljö genom att så långt det är möjligt anpassa sin verksamhet så att den inte påverkar miljön negativt. Många flygsporter använder dessutom naturen som sin ”idrottsplats”. Här har vi mot bakgrund av bl.a. allemansrätten ett särskilt ansvar förenat med såväl rättigheter som skyldigheter.

Uppdaterad: 26 JUN 2010 18:00 Skribent: Bror Eimar

Postadress:
Norbergs FK - Flygsport
C/O L.G Söderlind, Stigaregatan 10
73834 Norberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info